เรื่องน่ารู้ก่อนแห่ไปทวงคืนเขาพระวิหารกับเต็มโป้


เต็มโป้จะพาไปติดตามดราม่าเขาพระวิหารที่เกี่ยวโยงกับทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ได้อย่างไร

COMMENTS