ใครๆก็ไปม็อบ? กับเต็มโป้


เต็มโป้ของเราก็กลับมาหลังจากหายขาไปนานกับคำถามที่จะถามมวลมหาประชาชนทุกฝ่ายว่า Shut Down กรุงเทพฯ แล้วยังไง ?

COMMENTS