เต็มโป้รักคุณธรรม จึงพาไปถาม ไหว้ยังไงให้สอบผ่าน


เต็มโป้ก็ออกไปหาคำตอบบนท้องถนนว่า คนมีคุณธรรมเค้าดูกันยังไง

COMMENTS