หีบสกปรก! 62ปีไม่ยอมล้าง!! : เจาะข่าวตื้น 214

หีบสกปรก! 62ปีไม่ยอมล้าง!! : เจาะข่าวตื้น 214

หีบสกปรก! 62ปีไม่ยอมล้าง!! : เจาะข่าวตื้น 214

Posted by เจาะข่าวตื้น on Thursday, 28 March 2019

กกตโป๊ะแตก ,เลือกตั้ง62 ,เลือกตั้ง2500 ,โกงเลือกตั้ง ,แปลก พิบูลสงคราม ,สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ,จอห์น วิญญู ,พ่อหมอ ,เจาะข่าวตื้น ,ข่าว ,สารคดี ,ประวัติศาสตร์ ,ตลก

COMMENTS