เจาะข่าวตื้น 171 : ความเหลื่อมล้ำเกิดจากไข่ลุงตู่ใหญ่กว่าปู่มีชัย ?​


ขอต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื้น 171 ที่ยังไม่เสร็จกับรัฐธรรมนูญ ประเด็นดูถูกสติปัญญา เผชิญอากาศร้อน กับการพยายามปฏิรูปประเทศ งัดไข่กันไปมา กับทีมาของสว. จะเจ้มจ้นเพียงใด ติดตามกันได้กับเจาะข่าวตื้นเทปนี้นะฮ้าว์ฟฟ

COMMENTS