เกิดมาจนก็ทนต่อไป (ไม่รับประกันชาติหน้า): เจาะข่าวตื้น 222

เกิดมาจนก็ทนต่อไป (ไม่รับประกันชาติหน้า): เจาะข่าวตื้น 222

เกิดมาจนก็ทนต่อไป (ไม่รับประกันชาติหน้า): เจาะข่าวตื้น 222

Posted by เจาะข่าวตื้น on Thursday, 1 August 2019

ประชุมรัฐสภา ,แถลงนโยบาย ,วิษณุ เครืองาม ,รัฐบาล ,ประยุทธ์ ,ภาษี ,เจาะข่าวตื้น ,จอห์น วิญญู ,พ่อหมอ ,ข่าว ,ตลกๆ

COMMENTS