เจาะข่าวตื้น 167.5 : ก้าวข้ามปฏิทิน 4 โลร้อย

เมื่อการแจกปฏิทินเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในบางสังคม เรามาก้าวข้าวเรื่องราวเหล่านี้ด้วยปฏิทินแห่งความสุข ของขวัญปีใหม่ที่เราอยากให้คุณ … สวัสดีปีลิง

 

 

COMMENTS