เจาะข่าวตื้น ตอน นิทานสาม 3G


เจาะข่าวตื้น 14 เล่านิทาน3G ให้เด็กไทยผู้มีความบริสุทธิ์ทางความคิดได้เข้าใจเรื่องของระบบคมนาคมในหมู่บ้าน “ชีวิตดีไม่มีอะไรโดดเด่น” และ ปัญหาน่ารำคาญระคายเคืองของชาวบ้านเกาะสมุยที่ไม่เข้าใจว่าหลุมเจาะสำรวจน้ำมันห่างจากบ้านของพวกเค้าแค่ 5 กิโลเมตร เท่านั้น มันประเสริฐขนาดไหน…

COMMENTS