เจาะข่าวตื้น Thailand Unique Only


จอห์น วิญญู กับ พ่อหมอ จะมาวิเคราะห์พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความยูนี้คของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า คนไทย ติดตามกันได้กับหนึ่งร้อยท่วงท่าลีลาที่ใครเห็นแล้วต้องบอกว่า อีไทย อีไต อีไต อีไต อ่าาาาาาาาห์

COMMENTS