พ่อหมอพาเที่ยว : ม็อบเหลืองฮ่องกง


พ่อหมอพาเที่ยว ลัดเลาะไปยังเกาะฮ่องกง ส่องม็อบร่มเหลือง ดูการขับเคลื่อนของประชาธิปไตยในต่างแดน เปรียบเทียบระหว่างม็อบไทยและม็อบเทศ

COMMENTS