เจาะข่าวตื้น 152 : วิเคราะห์หวย 80 บาท (ในฝัน)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื้น 152 กับประเด็นดูถูกสติปัญญาที่เราสรรหามาเจาะกัน การทำประชามติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ การจัดการปัญหาสลากกินไม่แบ่ง และเช็คสุขภาพเศรษฐกิจไทยรายปักษ์ที่ดีวันดีคืน ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในเจาะข่าวตื้นเทปนี้นะฮ้าว์ฟฟ

เจาะข่าวตื้น 152 : วิเคราะห์หวย 80 บาท (ในฝัน)ยินดีต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื้น 152 กับประเด็นดูถูกสติปัญญาที่เราสรรหามา…

Posted by SpokeDark TV on Friday, May 8, 2015

 

COMMENTS