เจาะข่าวตื้น : ถามคุณ จะเอาภาษีจากที่ไหนไปช่วยเพิ่มเบี้ยคนชราดี ?


เจาะข่าวตื้นชวนเม้นต์ เมื่อเบี้ยคนชราต่ำเตี้ยเรี่ยพื้นแค่ 500 บาทต่อเดือน ไม่พอยาไส้คุณยายต๊อบผุ เราจะเอาภาษีจากไหนมาช่วยเหลือพวกเค้ากันดี ?

COMMENTS