เจาะข่าวตื้น : ถามคุณ ค่าแรง 300 บาท สร้างความฉิบหายให้เศรษฐกิจจริงหรือไม่ ?


เจาะข่าวตื้นชวนเมนต์ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท มันสร้างความฉิบหายให้เศรษฐกิจจริงหรือไม่ อย่างไร มาแชร์กัน

COMMENTS