เจาะข่าวตื้น : ฟังไม่ได้ศัพท์ หม่อมอุ๋ยบอกทำใจ เศรษฐกิจไทยชะลอเพราะ 300 บาท ?


ฟังไม่ได้ศัพท์กับข่าวพาดหัวเรื่องเศรษฐกิจไทยไม่เดินหน้าเพราะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทจริงหรือไม่อย่างไร เชิญพิจารณา

COMMENTS