เจาะข่าวตื้น : ถาม คุณอยากปฏิรูปอะไร ?


เจาะข่าวตื้นชวนเมนต์ ถามคุณผู้ชมว่า คุณอยากปฏิรูปอะไรในประเทศไทยและคิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับการปฏิรูป เมนต์แล้วกดแชร์ให้ทั่วถึงกัน

COMMENTS