เจาะข่าวตื้น : ถามคุณ เหยื่อรายต่อไปของเกรียนไทยต่อจาก NASA จะเป็นใคร ?


เจาะข่าวตื้นชวนเกรียนไทยมาลงทะเบียนกัน อยากให้เหยื่อรายต่อไปเป็นใคร เมนต์เกรียนกันได้เต็มที่เลยนะฮ้าว์ฟฟ

COMMENTS