เจาะข่าวตื้น : ถามคุณถ้าโดนเรียกฝึกกำลังสำรอง คุณอยากจะอยู่เหล่าไหน ? และฝึกนานเท่าไหร่ ?


เจาะข่าวตื้นชวนเมนต์กับประเด็นร้อน กับ พรบ.กำลังสำรอง ว่า ถ้าคุณโดนเรียกฝึกกำลังสำรอง คุณอยากจะอยู่เหล่าไหน ? และอยากจะฝึกนานเท่าไหร่ ? เมนต์กันให้มัน แชร์กันให้กระจายนะฮ้าว์ฟฟ

COMMENTS