เจาะข่าวตื้น Talk : เป้ อารักษ์


คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 84 : เจาะเหนือเมฆ2 กับ เป้ อารักษ์<br/>http://www.youtube.com/watch?v=QeLNuhUYw1Y

COMMENTS