เจาะข่าวตื้น Talk : จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์


คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 89 : เจาะโอเน็ต 56<br/>http://www.youtube.com/watch?v=PJXfwMgN428

COMMENTS