เจาะข่าวตื้น Talk : พิซซ่า – ทฤษฎี ณ พัทลุง


คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 97 : เก่งอี้ โรงเรียนของหมีอยู่ไกลไกล๊ไกล<br/>http://www.youtube.com/watch?v=wUrm7GxmTsA

COMMENTS