เจาะข่าวตื้น Talk : พี่ชายป๋อง กพล ทองพลับ


คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 98 : แม้วอวดผีกับพี่ชายป๋องกพล<br/>http://www.youtube.com/watch?v=wUrm7GxmTsA

COMMENTS