เจาะข่าวตื้น Talk : พินิจ งามพริ้ง


คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 102 : เห็ดไทยจะไปบอลโลก<br/>http://www.youtube.com/watch?v=flRLQgECbpM

COMMENTS