เจาะข่าวตื้น Talk : Ajarn อดัม แบรดชอว์


คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 103 : เจาะปล้นภาษีแบบไทยๆ กับ Ajarnอดัม<br/>http://www.youtube.com/watch?v=S32KeZPFekk

COMMENTS