เจาะข่าวตื้น Talk : "สันติวิธีทางการเมือง" กับ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์


แขกรับเชิญของเราในวันนี้ ศาสตราจารย์ ดร ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธี จะมาบอกกันโต้งๆ เลยว่าประเทศเราจะมีทางออกอย่างไรกับสถานการณ์ในทุกวันนี้

คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 120 : ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปใครก่อน ?http://www.youtube.com/watch?v=sPIbdrv_3xE

COMMENTS