เจาะข่าวตื้น Talk : ถึงเวลาปฏิรูป "กฎหมาย" กับ อาจารย์คณิต ณ นคร


แขกรับเชิญของเรา พบกับนักกฎหมายระดับตำนานที่ต้องขอยกให้เป็นเด็กแนวรุ่นหนึ่ง ที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร

COMMENTS