เจาะข่าวตื้น Talk : ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ตอนที่1


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ตอบคำถามคาใจมากมาย

COMMENTS