จีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของอเมริกา


แขกรับเชิญของเราสัปดาห์นี้ ดอกเตอร์ผู้ชำนาญการเรื่องประเทศจีน ผศ.ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

COMMENTS