ไว้ผมยาว/สัก/เจาะหู แผนหลังเกษียณ ประภัสร์ จงสงวน


ฟังไม่ได้ศัพท์กับ ประภัสร์ จงสงวน ถึงแผนการใช้ชีวิตแนวๆ หลังเกษียณ

COMMENTS