ถามประภัสร์ : ทำไมสถานีศูนย์วัฒนธรรมแม่งไม่มีศูนย์วัฒนธรรมครับ?


ฟังไม่ได้ศัพท์กับ ประภัสร์ จงสงวน ว่าทำไมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติจึงอยู่ไกลศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติเสียเหลือเกิน ?

COMMENTS