ประภัสร์กู้ชาติ : ตำราเรียนทำเหตุ


ฟังไม่ได้ศัพท์กับ ประภัสร์ จงสงวน ในประเด็นของตำราเรียนประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นเหตุให้ต้องวางมวย

COMMENTS