เจาะข่าวตื้น Talk : คุณหญิงสุดารัตน์


คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 78 : เจาะ GAT PAT กับสุดารัตน์<br/>http://www.youtube.com/watch?v=lvlNPWuCavs

COMMENTS