เจาะข่าวตื้น Talk : ต่อ คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง


คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 80 : เจาะติ่งป้าแอร์<br/>http://www.youtube.com/watch?v=eTub7acSWS0

COMMENTS