การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุคเขมรแดง เกิดขึ้นได้อย่างไร? | How did the Cambodian genocide start?

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุคเขมรแดง เกิดขึ้นได้อย่างไร? | How did the Cambodian genocide start?

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุคเขมรแดง เกิดขึ้นได้อย่างไร? | How did the Cambodian genocide start?

#SpokeDark : โรซี่ จรรยา วงศ์สุรวัฒน์ แห่ง Spokedark จะมาเล่าให้ฟังถึงสาเหตุของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาในยุคของเขมรแดง เมื่อ 40 ปีก่อนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร? โดยมองในมุมการเมืองยุคสงครามเย็น | What was the reason for the Cambodian genocide? And how did the Khmer Rouge start?

Posted by SpokeDark TV on Wednesday, 21 August 2019

เขมรแดง ,Khmer rouge ,กัมพูชา ,Cambodia ,ประวัติศาสตร์ ,สงคราม ,สงครามเย็น ,learning ,สารคดี ,

COMMENTS