ประวัติศาสตร์อาหารกระป๋องกับสงครามนโปเลียน

ประวัติศาสตร์อาหารกระป๋องกับสงครามนโปเลียน

ประวัติศาสตร์อาหารกระป๋องกับสงครามนโปเลียน

ร่วม support SpokeDark
https://www.facebook.com/becomesupporter/296157880399391/

Posted by SpokeDark TV on Friday, 27 December 2019

อาหาร ,กระป๋อง ,ถนอมอาหาร ,ฝรั่งเศส ,นโปเลียน ,สงคราม ,ประวัติศาสตร์ ,กำเนิด ,learning ,สารคดี ,

COMMENTS