คอมมิวนิสต์ คืออะไร? | What is Communism?

คอมมิวนิสต์คืออะไร? SpokeDark : โรซี่ จรรยา วงสุรวัฒน์ แห่ง SpokeDark จะมาอธิบายเรื่องระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆ มาดูกันว่าความหมายที่แท้จริงของคอมมิวนิสต์คืออะไร โลกในอุดมคติแบบคอมมิวนิสต์เป็นแบบไหน ทำไมทั่วโลกถึงเคยเกลียดกลัวมากถึงขนาดนี้ มาหาคำตอบกัน!

คอมมิวนิสต์ คืออะไร? | What is Communism?

คอมมิวนิสต์ คืออะไร? | What is Communism?
#SpokeDark : โรซี่ จรรยา วงสุรวัฒน์ แห่ง SpokeDark จะมาอธิบายเรื่องระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆ มาดูกันว่าความหมายที่แท้จริงของคอมมิวนิสต์คืออะไร โลกในอุดมคติแบบคอมมิวนิสต์เป็นแบบไหน ทำไมทั่วโลกถึงเคยเกลียดกลัวมากถึงขนาดนี้ มาหาคำตอบกัน!

Posted by SpokeDark TV on Friday, 7 June 2019

คอมมิวนิสต์,โซเวียต,จีน,ประวัติศาสตร์,learning,สารคดี,

COMMENTS