ทำไมขงจื๊อ ถึงมีอิทธิพลกับการเมืองจีนมาได้ถึง 2,000 ปี

ทำไมขงจื๊อ ถึงมีอิทธิพลกับการเมืองจีนมาได้ถึง 2,000 ปี

ทำไมขงจื๊อ ถึงมีอิทธิพลกับการเมืองจีนมาได้ถึง 2,000 ปี

ร่วม support SpokeDark :
https://www.facebook.com/becomesupporter/296157880399391/

Posted by SpokeDark TV on Friday, 20 December 2019

ขงจื๊อ ,ขงจื่อ ,เม่งจื๊อ ,ซุนจื๊อ ,จีน ,สถานบัน ,ปรัชญา ,คอมมิวนิสต์ ,learning ,สารคดี ,

COMMENTS