ประวัติศาสตร์ของหนังผู้ใหญ่ | A brief history of adult movies

ประวัติศาสตร์ของหนังผู้ใหญ่ | A brief history of adult movies

ประวัติศาสตร์ของหนังผู้ใหญ่ | A brief history of adult movies

#SpokeDark : พ่อหมอ จาก “เจาะข่าวตื้น” จะมาเล่าให้ฟังว่าหนังผู้ใหญ่ หรือ นั้นมีจุดเริ่มต้นแบบไหน และมันสัมพันธ์อย่างไรกับเทคโนโลยี | How pornographers developed to the internet.

Posted by SpokeDark TV on Wednesday, 11 September 2019

หนังผู้ใหญ่ ,adult movies ,adult video ,อินเตอร์เน็ต ,เทคโนโลยี ,learning ,สารคดี ,

COMMENTS