ประวัติศาสตร์ของเกลือกับการปฏิวัติของโลก

ประวัติศาสตร์ของเกลือกับการปฏิวัติของโลก

ประวัติศาสตร์ของเกลือกับการปฏิวัติของโลก

ร่วม support SpokeDark
https://www.facebook.com/becomesupporter/296157880399391/

Posted by SpokeDark TV on Tuesday, 7 January 2020

เกลือ ,ภาษี ,ภาษีความเค็ม ,ฝรั่งเศส ,อินเดีย ,ปฎิวัติฝรั่งเศส ,คานธี ,ประวัติศาสตร์ ,ต้นกำเนิด ,learning ,สารคดี , ทองคำ,

COMMENTS