ทำไมเราไม่ควรลืมเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน | Why we will not forget Tian An Men

ทำไมเราไม่ควรลืมเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน : SpokeDark : รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ตัวจริงเรื่องประวัติศาสตร์จีน จะมาชวนทุกคนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เราไม่ควรลืมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.1989 ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน พาย้อนเหตุการณ์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ไปสำรวจจุดเริ่มต้นและสาเหตุ ร่วมไปถึงสภาวะของสังคมจีน ณ ตอนนั้น แล้วประชาคมโลกคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไปหาคำตอบกันได้เลย

ทำไมเราไม่ควรลืมเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน | Why we will not forget Tian An Men

ทำไมเราไม่ควรลืมเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน | Why we will not forget Tian An Men
#SpokeDark : รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ตัวจริงเรื่องประวัติศาสตร์จีน จะมาชวนทุกคนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เราไม่ควรลืมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.1989 ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน พาย้อนเหตุการณ์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ไปสำรวจจุดเริ่มต้นและสาเหตุ ร่วมไปถึงสภาวะของสังคมจีน ณ ตอนนั้น แล้วประชาคมโลกคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไปหาคำตอบกันได้เลย

Posted by SpokeDark TV on Saturday, 1 June 2019

เทียนอันเหมิน,จีน,ประวัติศาสตร์,วาสนา วงศ์สุรวัฒน์,สารคดี,เหตุการณ์

COMMENTS