ปอบ : งมงายหรือเรื่องจริง ?

 

ปอบ : งมงายหรือเรื่องจริง ?ปอบ : งมงายหรือเรื่องจริง ?

คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านปอบ อาจารย์ ดร.กัญญา วัฒนกุล
ศูนย์ไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Posted by SpokeDark TV on Thursday, 12 January 2017

 

 

COMMENTS