ประชาธิปไตยคืออะไร? | What is democracy?

ประชาธิปไตยคืออะไร? SpokeDark : พ่อหมอ แห่งเจาะข่าวตื้นจะมาสอนวิชาสังคมระดับเริ่มต้นเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จะมาชวนคิดว่าประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่? มีที่มาที่ไปอย่างไร? หลักการคืออะไร? ใช่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวหรือเปล่า? อำนาจอธิปไตย 3 ฝ่ายได้แก่อะไรบ้าง? ประชาชนไปอยู่ตรงไหน?

ประชาธิปไตยคืออะไร? | What is democracy?

ประชาธิปไตยคืออะไร? | What is democracy?
#SpokeDark : พ่อหมอ แห่งเจาะข่าวตื้นจะมาสอนวิชาสังคมระดับเริ่มต้นเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จะมาชวนคิดว่าประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่? มีที่มาที่ไปอย่างไร? หลักการคืออะไร? ใช่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวหรือเปล่า? อำนาจอธิปไตย 3 ฝ่ายได้แก่อะไรบ้าง? ประชาชนไปอยู่ตรงไหน? ดูเลย

Posted by SpokeDark TV on Friday, 24 May 2019

ประชาธิปไตย,สังคมศึกษา,พ่อหมอ,เจาะข่าวตื้น,สารคดี,ความรู้,spokedark

COMMENTS