สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดอะไรขึ้นบ้าง? (ตอนที่ 1) | A Brief history of World War 2 (Part 1)

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดอะไรขึ้นบ้าง? (ตอนที่ 1) | A Brief history of World War 2 (Part 1)

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดอะไรขึ้นบ้าง? (ตอนที่ 1) | A Brief history of World War 2 (Part 1)

#SpokeDark : จอห์น วิญญู แห่งเจาะข่าวตื้น จะมาเล่าประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงแรกของสงคราม ทำไมหลายๆ ประเทศถึงเข้ากับฝ่ายอักษะ?| How did World War 2 Start? And the most important event when the war began.

Posted by SpokeDark TV on Friday, 11 October 2019

สงครามโลกครั้งที่2 , World War 2 ,ฝ่านอักษะ ,Axis powers ,ประวัติศาสตร์ ,สงคราม ,ฮิตเลอร์ ,มุสโสลินี,ญี่ปุ่น ,learning ,สารคดี ,

COMMENTS