สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงได้อย่างไร? (ตอนที่ 2) | How The Allies Won World War 2 (Part 2)

สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงได้อย่างไร? (ตอนที่ 2) | How The Allies Won World War 2 (Part 2)

สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงได้อย่างไร? (ตอนที่ 2) | How The Allies Won World War 2 (Part 2)

#SpokeDark : จอห์น วิญญู แห่งเจาะข่าวตื้น จะมาเล่าประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 กันต่อ กับช่วงท้ายของสงครามว่าเพราะอะไรฝ่ายสัมพันธมิตรถึงรวมตัวกันและได้รับชัยชนะจากฝ่ายอักษะได้ในที่สุด| Why did the Allies won World War 2? And How World War 2 ended?

Posted by SpokeDark TV on Thursday, 17 October 2019

สงครามโลกครั้งที่2 , World War 2 ,ฝ่านอักษะ ,Axis powers ,ประวัติศาสตร์ ,สงคราม ,ฮิตเลอร์ ,มุสโสลินี,ญี่ปุ่น ,ปรมาณู ,learning ,สารคดี ,

COMMENTS