‘Pigeon Air Patrol’ เมื่อนกพิราบกลายมาเป็นผู้ตรวจการณ์สภาพมลพิษร้ายแรงในลอนดอน แถมได้ผลซะด้วย มาดูกันว่าใช้วิธีไหน น่าสนใจ

คงไม่มีใครคิดว่าเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอย่างลอนดอน ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีมลพิษร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จากรายงานการตรวจสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในลอนดอน กลับพบว่าส่วนมากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อันเป็นผลจากการสูดดมมลพิษเป็นเวลานาน

แม้ว่าอังกฤษจะพยายามแก้ไขปัญหามลพิษอยู่หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้สำเร็จ เนื่องจากมลพิษได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียง, ควันจากการจราจร และปัจจัยอื่นๆ ทางการจึงทำได้เพียงออกคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อหาทางป้องกันมลพิษในแต่ละวันเท่านั้น แต่ดูเหมือนการแจ้งเตือนจะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Pigeon Air Patrol 2

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้นำสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติอาศัยการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยการนำนกพิราบที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในลอนดอน ติดตั้งเครื่องตรวจสอบมลพิษ โดยในระหว่างที่นกพิราบบินไปยังบริเวณใดก็ตาม ระบบก็จะทำการตรวจสอบมลพิษที่มีอยู่ในอากาศ จากนั้นจะทำการเก็บบันทึกพิกัดด้วยระบบ GPS ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของทางการ เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบว่าบริเวณใดมีค่ามลพิษที่เป็นอันตรายอยู่บ้าง

นอกจากข้อมูลจะได้รับการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์แล้ว ข้อมูลยังได้รับการแชร์ต่อบนทวิตเตอร์ @PigeonAir เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบมลพิษผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ง่ายยิ่งขึ้น

ส่วนสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์เลือกใช้นกพิราบเป็นตัวตรวจจับมลพิษ ก็เพราะในลอนดอนมีนกพิราบอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก พวกมันสามารถบินได้สูงถึง 30-40 เมตร การใช้ประโยชน์จากนกพิราบจึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ได้ทราบถึงมลพิษที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่

Pigeon Air Patrol 1

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS