ยำค่ำ อังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ความคืบหน้าความพยายามแซะบัตรทองของกระทรวงสาธารณสุข เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด มหาดไทยพร้อมรับคำตอบ 4 ข้อของคุณแล้ว

ยำค่ำ คืนนี้ ความคืบหน้าความพยายามแซะบัตรทองของกระทรวงสาธารณสุข เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาทหารเข้าไปนั่งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น 5 เท่า และมหาดไทยพร้อมรับคำตอบ 4 ข้อของคุณแล้ว เพียงมีบัตรประชาชน จอห์น วิญญู ไทนี่ โนแอล และ พี่โรซี่ ยำค่ำ อังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

ยำค่ำ สดจาก Spokedark TV 6 มิถุนายน 2560

ยำค่ำ คืนนี้ ความคืบหน้าความพยายามแซะบัตรทองของกระทรวงสาธารณสุข เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาทหารเข้าไปนั่งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น 5 เท่า และมหาดไทยพร้อมรีบคำตอบ 4 ข้อของคุณแล้ว เพียงมีบัตรประชาชน จอห์น วิญญู ไทนี่ โนแอล และ พี่โรซี่ ยำค่ำ อังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

Posted by SpokeDark TV on Tuesday, 6 June 2017

COMMENTS